HARTELIJK WELKOM bij Dé SOVASPECIALIST - ZOMERTRAINING 'Klaar voor de start' voor a.s. brugklassers


____________________________________________
DE TRAINERS

Hallo jongens en meisjes,

Wie JULLIE zijn? 
Dat weten we nog niet.
We maken vast een keer kennis!

Wie WIJ zijn wij?
Op deze pagina stellen we ons aan jullie voor!
________________________________________

Trainers voor de kinderen:


ONZE JUFS


Juf P.(Neline) Adams
is in 2019 trainer in Amersfoort
Juf Neline hoopt in 2019 voor het eerst een zomertraining te verzorgen.
Dit doet ze met passie voor de persoonlijkheden van de jongeren. Iedereen heeft sterkere en zwakkere kanten die continu in ontwikkeling zijn. Haar interesse hiervoor is goed terug te zien in het feit dat zij psychologie studeert. Maar ze heeft ook ervaring opgedaan in de ouderenzorg en met kinderen (met een handicap). 
Sinds 2018 is zij mentorassistent op het Van Lodenstein College. Ze wil er graag voor zorgen dat jij open durft te zijn en met een goed gevoel aan de middelbare school begint. 
We zijn blij dat we met juf Neline kunnen samenwerken met iemand die het VLC van binnenuit kent.


Juf. M.J.(Noudine) van Horssen
is in 2019 trainer in Zaltbommel
Juf Noudine gaat in 2019 voor de eerste keer een zomertraining verzorgen. Zij werkt sinds 2011 op de Gomarus. Daar is zij assistent leerlingenzorg en coach voor leerlingen die extra steun nodig hebben.
Zij heeft ruime ervaring als sociale vaardigheidstrainer en faalangst-trainer. Kinderen op hun gemak stellen; hen steunen om zich veilig te voelen is voor deze juf belangrijk om tot ontwikkeling te komen.
Juf Noudine is een rustige en gedreven trainer die er alles aan zal doen om het zelfvertrouwen van de deelnemers te bevorderen. Je zult je welkom voelen bij haar.  
We zijn blij dat we met juf Noudine kunnen samenwerken met iemand die de Gomarus van binnenuit kent.


Juf M. (Machteld) de Jong
is in 2019 trainer in Kampen 
en Kesteren
Juf Machteld traint sinds 2017. Zij is groepsleerkracht van groep 8 op een basisschool. Deze talentvolle leerkracht en trainer verstaat de kunst van evenwichtige communicatie. 
Zij voelt onzekerheid haarfijn aan, maar werkt ook graag doelgericht aan sociale vaardigheden. Zij neemt haar taak als trainer serieus en zal de tweedaagse zorgvuldig voorbereiden. De deelnemers zullen zich bij haar op hun gemak en serieus genomen voelen. Dit is een uitstekende basis om veel te leren en weerbaarder het VO binnen te stappen.
Juf Machteld is niet alleen trainer. Zij neemt ook alle aanmeldingen in behandeling en assisteert daarmee de coördinator. 


Juf N. (Nelleke) Slieker
is in 2019 trainer in Gouda
Juf Nelleke werkt als groepsleerkracht SBO en orthopedagoog bij Rehoboth Onderwijs & Zorg in Barneveld.
Deze geduldige, enthousiaste en deskundige juf traint sinds 2018. Zij weet het juiste evenwicht te vinden tussen theorie en praktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar expertise op het gebied van de Vygotski's 'zones van de naaste ontwikkeling'. Met gevoel voor het kind zal zij er alles aan doen om onze aanstaande brugklassers net dat kleine belangrijke stapje verder te helpen. 
En dat in een veilige sfeer waarin successen gevierd en doorzettingsvermogen geactiveerd worden.

 
Juf F. (Femke) Treur
is in 2019 trainer in Apeldoorn
Juf Femke is vanaf 2013 intern begeleider op een basisschool. Zij heeft na de Pabo de Master Orthopedagogiek gevolgd. In haar eindstage heeft ze ervaring opgedaan in het geven van meerdere trainingen aan kinderen en jongeren. Begin 2018 volgde deze juf een korte cursus SOVA bij Rehoboth Dienstverlening. Zij geeft SOVA op de basisschool. Dit jaar zal ze voor de tweede keer een zomertraining doen. Ze geniet er van om op een gevoelvolle manier samen te oefenen en te trainen. Zo ontdekken de deelnemers met haar nieuwe mogelijkheden, zodat ze groeien in hun sociale ontwikkeling. Hen staat dan ook een goede voorbereiding en een warm welkom te wachten.


Juf J.J. (Janneke) Visser
is in 2019 trainer in Gorinchem
Juf Janneke traint vanaf 2016. 
Zij is groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool. Juf Janneke heeft 35 jaar ervaring (met SOVA) in verschillende groepen van het basisonderwijs in binnen- en buitenland. Het unieke aan deze juf is dat ze samen met kinderen wil ontdekken wat het beste voor hen is. Hoe ga je met elkaar om en wat is sociaal vaardig gedrag? 
Juf Janneke is deskundig. Zij volgde opleidingen, waaronder een Master SEN, op het gebied van gedrag, leren, interne begeleiding, communicatie en samenwerkend leren. Deze juf heeft oog voor elk individu en je zult je bij haar snel op je gemak voelen.


Juf L. (Linda) de Vries
is in 2019 trainer in Gorinchem
Juf Linda gaat in 2019 voor het eerst een zomertraining verzorgen in Gorinchem.
Deze juf heeft ruime ervaring als groepsleerkracht, sociale vaardigheidstrainer, intern begeleider en teamleider op een basisschool. Ze doet haar werk met enthousiasme en een grote betrokkenheid op leerlingen die iets extra's nodig hebben.
Uit de verschillende opleidingen en cursussen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling blijkt haar ruime interesse. 
Deze enthousiaste en vrolijke juf zal je steunen om tijdens de training jezelf te zijn. Een veilige en positieve sfeer staan voor haar op nummer één!


Juf H.C. (Henrieke) van Vuuren
is in 2019 trainer  in Veenendaal
Juf Henrieke hoopt voordat de training start afgestudeerd te zijn aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Daar volgt zij de opleiding Social Work met als specialisatie GGZ Agoog.
Zij gaat deze zomer aan de slag als sociotherapeut bij GGZ Centraal en heeft ervaring als woonbegeleider bij Eleos. 
Zij heeft oog en hart voor kinderen en jongeren die faalangstig of onzeker zijn. Ze is er op gericht hen op hun gemak te stellen en in zichzelf te geloven. Ze beïnvloedt de sfeer graag ten gunste van iedereen en stelt anderen snel op hun gemak, zodat je je durft te geven. Juf Henrieke is trainer sinds 2016 en doet ook dit jaar weer mee.ONZE MEESTERS

Meester H.F. (Erik) Ebbers
is in 2019 trainer in Veenendaal
Vanaf 2018 traint meester Erik.
Hij heeft ruime ervaring als  groepsleerkracht en gedragsspecialist op een basisschool. Voor meester Erik staat het welbevinden van kinderen bovenaan. Naast het lesgeven wordt hij gewaardeerd om zijn doeltreffende individuele kindgesprekken. Samen met collega's stimuleert hij het zelfvertrouwen. Hij ziet graag dat leerlingen in een veilig klimaat tot leren komen.
Het slogan van meester Erik is: "Wie nooit fouten heeft gemaakt, heeft nooit iets geleerd".   


Meester H. (Erik) van den Hardenberg
is in 2019 trainer in Zaltbommel
Vanaf 2016 hebben we ook meester Erik in ons team. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Inmiddels heeft hij al veel leerlingen van groep 8 begeleid bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. 
In 2006 behaalde meester Erik een certificaat voor sociale vaardigheids-trainer.
Erik is een rustige maar gedreven trainer die met SOVA op zijn basisschool al voor veel kinderen een steun in de rug is geweest. Door zijn krachtige stimulans zullen de jongelui met meer zelfvertrouwen het voortgezet onderwijs binnen stappen. 


Meester C.H. (Kees) Kleinbloesem
is in 2019 trainer in Gouda
Vanaf 2019 hebben we ook meester Kees. Hij geeft al 15 jaar les op het Driestar College, waar hij ervaring heeft als zorg-coördinator en trainer. Doordat hij de school goed kent, is er een houvast voor de nieuwe leerlingen. 
Meester Kees is van mening dat het belangrijk is dat je als leerling vanaf de eerste dag een fijne plek op school hebt: "Leren gaat pas fijn als je genoeg vertrouwen hebt in jezelf en de mensen om je heen".  
Door goed te luisteren naar de echte vraag van de leerling probeert meester Kees hem of haar verder te helpen. Daarom traint hij met realistische situaties uit de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs. 
We zijn blij dat we met meester Kees kunnen samenwerken met iemand die het Driestar College van binnenuit kent.


Meester J.W. (Jan Willem) Ruitenberg
is in 2019 trainer in Kesteren
Vanaf 2019 traint meester Jan Willem. Hij heeft ruime ervaring als mentor in het voortgezet onderwijs en als docent wiskunde.
Voor meester Jan Willem is het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Hij is betrokken op leerlingen die extra zorg nodig hebben en is dan zeer gedreven om ervoor te zorgen dat deze leerlingen op hun plek terecht komen.
In zijn loopbaan heeft hij al veel gesprekken gevoerd met leerlingen en weet daarom uitstekend wat er in de harten van jongeren omgaat. 
Meester Jan Willem zal op een rustige, positieve en vriendelijke manier ervoor gaan om jou jezelf te laten zijn. Een vleugje humor is daar onlosmakelijk aan verbonden.
We zijn blij dat we met meester Jan Willem kunnen samenwerken met iemand die het VLC van binnenuit kent.


Meester H. (Hendrik) Vlastuin
is in 2019 trainer in Amersfoort
Vanaf 2016 is er de ervaren trainer meester Hendrik. Hij heeft ruime ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met plezier naar school gaan: dat staat voor hem bovenaan "en dan komt het leren vanzelf".
In 2010 behaalde meester Hendrik een certificaat voor sociale vaardigheidstrainer en in 2017 bij De Sovaspecialist het certificaat 'Faalangsttrainer'.
Meester Hendrik is een betrokken en doortastend trainer die niet zal rusten voordat hij de jongens en meisjes hun sterke sociale kant heeft laten zien. Bij hem ervaar je dat je jezelf mag zijn én ontdekken.


Meester M. (Menno) Wisse
is in 2019 trainer in Apeldoorn
Vanaf 2019 traint meester Menno. Hij werkt als mentor en als docent Dienstverlening & Producten en Mens & Maatschappij op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn. 
Veel gesprekken heeft hij de afgelopen jaren gevoerd met leerlingen die net als jij op een nieuwe school zijn begonnen.
Meester Menno vind het belangrijk dat jij straks op een fijne en ontspannen manier kunt starten. Samen met jou wil hij er aan werken dat je zelfverzekerd je nieuwe school binnen stapt!
We zijn blij dat we met meester Menno kunnen samenwerken met iemand die de JFSG van binnenuit kent!


De sovaspecialist is blij dat ook in de zomer van 2019 deze trainers bereid zijn om in hun vakantie zich in te zetten voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in hun sociale ontwikkeling!
________________________________________

Coördinator:

Dhr. P.W.J. (Peter) van Vuuren 
is coördinator:
contactpersoon voor de ouders en coach voor de trainers
Sinds 1995 werkt de heer Van Vuuren in het onderwijs. Hij was 18 jaar meester, trainer, intern begeleider en leraar in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook heeft hij ruim 15 jaar ervaring als (coördinerend) sociale vaardigheidstrainer en faalangsttrainer.

De heer Van Vuuren is ambulant begeleider en (beeld)coach vanuit Rehoboth Dienstverlening in Barneveld. Met een gevoel van verantwoordelijkheid en een sterke overtuiging dat de zomertraining jonge brugklasleerlingen een stap verder brengt, stuurt hij jaarlijks het team aan.

Hij volgde verschillende Post-HBO-opleidingen en trainingen m.b.t. gedrag, sova, speciaal onderwijs, interne en ambulante begeleiding, coaching, schoolloopbaanbegeleiding en school video interactie begeleiding. Sinds 2018 is hij gecertificeerd Trainer & Coach bij het internationale Process Communication Model. 

Hij is de sovaspecialist. De meeste trainers zijn of worden door hem opgeleid tot sociale vaardigheidstrainer en/of faalangsttrainer. 


Juf M. (Machteld) de Jong
is coördinator-assistente
Door de enorme toename van het aantal locaties, trainers en deelnemers wordt de coördinator sinds 2018 bijgestaan door een coördinator-assistente: juf M.L. (Machteld) de Jong.

Zij zal de aanmeldingen verwerken en bevestigen richting de ouders en meerdere organisatorische werkzaamheden uitvoeren. Wanneer er in de voorbereiding vragen zijn vanuit ons team, neemt zij contact op met ouders of trainers. Juf Machteld is ook trainer en wordt hierboven aan u en jou voorgesteld.

U kunt de coördinator bereiken door op werkdagen te bellen naar de administratie van de Rehoboth Dienstverlening of naar het mobiele nummer van de coördinator 

0342-200300
06-47625980

of door onderstaand reactieformulier in te vullen. U krijgt zo spoedig mogelijk reactie.

Voornaam:
Achternaam:
Email:
Telefoon:
Plaats:
Reacties:
 
_______________________________________________________

______________________________________________________